Banib Partners
Facebook
IDimar, cluster de tecnolog�a e innovaci�n del mar de Baleares on LinkedIn

Sobre IDimar

IDIMAR es una associació d´empreses i entitats per a la promoció de la innovació en el sector del mar balear. Com a cluster, integra empreses innovadores i tractores del sector, centres d´investigació i tecnològics, i instàncies de l´Administració relacionades amb el sector.

La seva constitució respon a la demanda de les empreses del sector marítim de les Balears en l´àmbit del desenvolupament, la promoció i la difusió de la innovació tecnològica. La tecnologia, la innovació i el coneixement són claus per a la generació de riquesa i el creixement de l´ocupació en tots els sectors de la nostra economia, passant de la competència en preus a la competència en idees.

D´aquesta manera, mantenir estratègies empresarials basades en la innovació, en la generació i l´aplicació d´idees ha esdevingut la pedra angular de la competitivitat i del desenvolupament empresarial.

Notícies

Premsa

Què fem

 • ALIEN FISH
  Tipus de participació: Partner en el projecte
  Quantía: 1.850.000 €
 • PORTISMED
  Tipus de participació: CONVOCATÒRIA INTERREG-MED 2012
  Quantía: 2.330.000 €
 • ENERGYWATCH
  Tipus de participació: CONVOCATÒRIA INTERREG MED INNOVATION / ENERGY 2012
  Quantía: 2.140.000 €